Aktuality

Košice - Čermeľ /Ovečka/ 16.11.2013 o 10.00 slávnostné otvorenie Jakubskej cesty Pečate Jakubskej cesty je možné obdržať v kontaktných bodoch (reštaurácie, hostely, fary, múzea, pútnicke body, turistické informačné centrá), ktoré nájdete na www.jakubskacesta.wbl.sk aj s telefónnymi číslami a miestom kde je oznaćenie Miesto Jakubskej pečate.

15.5.2014 o 15.00 slávnostné otvorenie a požehnanie 1. Jakubskej sezóny na Slovensku

17.11.2014 slávnostné otvorenie a požehnanie 2. Jakubskej cesty v Kežmarku do Červeného kláštora. Za letnú sezónu 2014 prešlo Jakubskú cestu na Slovensku 200 pútnikov z 12 krajín /Každoročné púte: zimná, jarná, letná, jesenná, ekumenická, nočná, individuálna, skupinová, medzinárodná, Púť spiritualita Jakubskej cesty, Bike na Jakubskej ceste, Beh na Jakubskej ceste.../ Registrovať pre Klub priateľov Jakubskej cesty - Xacobeo na emaili: xacobeoklub@yahoo.com

Pozvánka na jarnú púť 2015

(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.