Východná trasa

Jakubská cesta začína v Košiciach na ulici Komenského pri Dome  jezuitov (prvú pečať Jakubskej cesty možno získať v Košiciach aj u augustiniánov na Furči alebo v Dóme sv. Alžbety, prípadne v dome Koinonia Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove vzdialenom 10 km od Košíc) a pokračuje cez Čermeľ a Bankov na Jahodnú cez Predné Holisko a Kojšovskú hoľu (1246 m.n.m.), Perlovú dolinu do Gelnice. Z Gelnice vedie Jakubská cesta cez Thurzov a Plejsy na Spišský hrad a ďalej do Levoče /pečať v Múzeu – Stará radnica, chrám sv. Jakuba s oltárom majstra Pavla z Levoče/. Celá trasa je označená žltou šípkou a informačnou tabuľou na Jakubskej ceste s popisom miesta a myšlienkou na ďalší úsek cesty. Druhá časť tejto východnej trasy (nazývaná Spišská) vedie z Levoče do Kežmarku (v tomto meste sú označené na trase aj jakubské mušle) potom cez Podolínec, Kúpele Vyšné Ružbachy a Litmanovú na Eliášovku , kde sa napája na trasu Jakubskej cesty v Poľsku. Ako alternatívu možno putovať po Jakubskej ceste z Červeného kláštora cez Litmanovú na Eliášovku (1023 m.n.m.) alebo z Litmanovej prejsť celodennú cestu cez Lesnicu do Červeného Kláštora.

Fotografie

Videa

(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.