O projekte

Popularita pútnických ciest - v Európe predovšetkým Jakubskej cesty - stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.

V porovnaní s klasickými pútnickými cestami veriacich na miesta zázrakov a k relikviám svätých, sú dnes Jakubské cesty v Európe premyslenou turistickým ponukou v mnohých Európskych krajinách a regiónoch napomáhajúce výmene skúsenosti medzi národmi i jednotlivými ľuďmi.

Prezentujú sa vlastným logom, infraštruktúrou, službami i cirkevnou, kultúrnou, sponzorskou a politickou podporou.

Všetky tieto aspekty robia z Jakubských ciest fenomén novej éry putovania, ktoré pre niekoho znamená hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta a svojím životom, pre iného nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov do Copostely.

Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, zážitok a hra, cesta a legenda, to všetko tvorí príťažlivý celok uprostred reality našej doby, ktorý priťahuje na Jakubsku cestu stotisíce ľudí ročne nielen v štátoch Európy ale aj z iných kontinentov.

V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami.

Košice –Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa prostredníctvom Live AID International, Rady mládeže Košického kraja i ďalších partnerov pripája k tejto európskej Jakubskej ceste prvou trasou na Slovensku z Košíc do Levoče.

Credential pútnika, do ktorého sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest Jakubskej cesty, je možné objednať a obdržať poštou alebo ho zakúpiť na niektorých miestach Jakubskej cesty.

Fotografie

Videa

(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.