Pezinok

Súradnice: 48.288672,17.266693

Mesto leží na úpätí Malých Karpát a rozkladá sa na ploche 7276 ha vo výške 156 m n.m.. Typické pre mesto sú meštianske domy, ulice v pravidelnom sieťovom pôdoryse a zvyšky pôvodných stavieb. Z kultúrnohistorického hľadiska patrí k najvýznamnejším skvostom zámok z 13. storočia, renesančná radnica a ďalšie architektonicky cenné kostoly: farský kostol postavený v 14. storočí, evanjelický z roku 1783, dolný kostol Najsvätejšieho Spasiteľa zo 17. storočia. V roku 1674 boli do Pezinka, ako prvého mesta v Uhorsku, uvedení kapucíni. Neskôr si tu postavili kláštor. V dnešnej dobe je Pezinok moderným mestom s vybudovaným priemyslom (drevospracujúcim, tehliarskym a stavebným), rozvinutým obchodom a kvalitnou vinohradníckou a vinárskou produkciou známou aj za hranicami Slovenska. Práve vinohradníctvo a vinárstvo dlhé roky určujú životný štýl veľkej časti obyvateľstva tohto starého mesta.

Fotografie

Videa

(C) Copyright 2013 - Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webstránky je možné preberať len so súhlasom združenia Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty s uvedením zdroja.
Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty sú oficiálnym zastúpením Jakubskej cesty na Slovensku.